Företagshälsovård i Danderyd

Vi är experter på de olika faktorer som påverkar arbetsmiljön i Danderyd.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi vidtar alla åtgärder i dialog med arbetsgivaren och den anställde
Vi ser till helheten, och kan hjälpa till med anpassning av arbetsplatsen
Vi presenterar ett program för att den anställde ska komma tillbaka till arbetet
Vi utför utredningar med utgångspunkt i den anställdes situation

Alla anställda i Danderyd har rätt till en god arbetsmiljö, men det är inte alla arbetsgivare som har den kompetens som krävs för att säkerställa detta. En god arbetsmiljö är nämligen beroende av många olika faktorer.

Företagshälsovård är en investering

Arbetsmarknaden i hela Stockholmsområdet är het, vilket innebär att det kan vara svårt att hitta och behålla kompetent arbetskraft. Danderyd är inget undantag, och därför är det viktigt att alla företag tar hand om sin personal. Genom att samarbeta med en kompetent företaghälsa i Danderyd ökar ni dels sannolikheten att de stannar hos er, men ni minskar också risken för sjukskrivningar. Bra företagshälsovård är en investering som lönar sig.

Våra tjänster inom företagshälsovård

Goda arbetsförhållanden och säkra arbetsmiljöer är en förutsättning för att bibehålla konkurrenskraften i Danderyd. Vår företagshälsovård kan hjälpa er med detta, genom utvärderingar av arbetsmiljön och hälsokontroller av de anställda. På detta sätt kan riskfaktorer och sjukdomar tidigt identifieras. Vi kan också skriva remiss till den offentliga vården, om detta blir nödvändigt.

Vi hjälper också till med rehabilitering av anställda som har varit sjukskrivna. Genom att ge den anställde möjlighet att komma tillbaka i arbete tillvaratas dennes kompetens i verksamheten. Det kan dock krävas rådgivning och arbetsanpassning, och detta kan vi bistå er med.

Ska ni flytta er verksamhet, eller expandera? Vi kan hjälpa er med planering av de nya lokalerna, ge råd beträffande inköp av maskiner och mycket annat. Vi har lång erfarenhet av att assistera såväl tjänste- som tillverkningsföretag i Danderyd.