Har du frågor om företagshälsovård?

När behövs företagshälsovård?

Det är också vanligt att företagshälsovården har en proaktiv roll. Vid organisationsförändringar, planering av nya lokaler, eller inköp av ny utrustning kan företagshälsovården ge sina synpunkter på hur de anställdas hälsa kan tas om hand.

Vad räknas som företagshälsovård? Vad säger Arbetsmiljölagen om företagshälsovård?

Arbetsmiljölagen säger att en arbetsgivare ska ge sina anställda den företagshälsovård som krävs för respektive yrke. Förutom i Arbetsmiljölagen regleras användningen av företagshälsovård i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Vad ingår i företagshälsovård?

Många olika yrkesgrupper är knutna till företagshälsovården, däribland ergonomer, företagssköterskor, företagsläkare, arbetsterapeuter, beteendevetare, psykologer och sjukgymnaster. Inom många branscher finns det kollektivavtal som reglerar inom vilka områden arbetsgivaren ska ha kompetens. En arbetsgivare som inte har denna kompetens ska då köpa in denna från företagshälsovården. Finns det en skyddskomitté på arbetsplatsen är det denna som ska behandla frågor om företagshälsovårdens omfattning, uppdrag och organisation.

Hur beskattas företagshälsovård?

Företagshälsovården är en skattefri förmån för anställda, uppdragstagare och aktiva delägare. För passiva delägare, som inte arbetar i verksamheten, är den däremot en skattepliktig förmån. Skattepliktig företagshälsovård ska beskattas i enlighet med sitt förmånsvärde, som utgörs av marknadsvärdet, inklusive moms. Marknadsvärdet är den verkliga kostnaden, alltså vad det skulle ha kostat att själv betala för vården. En skattepliktig förmån av företagshälsovård tas upp på lönebeskedet. Den utgör underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.