Företagshälsovård Täby

Minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön, kontakta oss idag för ett förslag för just er organisation.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi vidtar alla åtgärder i dialog med arbetsgivaren och den anställde
Vi ser till helheten, och kan hjälpa till med anpassning av arbetsplatsen
Vi presenterar ett program för att den anställde ska komma tillbaka till arbetet
Vi utför utredningar med utgångspunkt i den anställdes situation

Det är viktigt att se över sina personals välmående. Särskilt i Täby och i dessa Pandemitider när merparten arbetar hemifrån.  Detta skapar på sikt en bättre arbetsmiljö för de anställda. Både arbetsgivarorganisationer och fackförbund rekommenderar att ta hjälp av företagshälsovården, eftersom en väl fungerande företagshälsovård kan vara ett bra stöd för verksamheten.

Vad är företagshälsovård?

Företagshälsovård är den hälsovård som ett företag tillhandahåller för sina anställda. Den främsta uppgiften för företagshälsovården är att eliminera eller minska risker i arbetsmiljön. Större företag har ofta egen företagshälsovård, men det finns många företag som erbjuder företagshälsovård i Stockholm till mindre arbetsgivare. Ungefär 50 procent av alla sysselsatta i Täby har tillgång till företagshälsovård.

Helhetslösning för företagshälsovård i Täby

En anställd har rätt till god arbetsmiljö, och sjukdomar och olyckor ska motverkas. Arbetet ska också anpassas efter den anställdes förutsättningar. Det innebär bl.a. att den som varit sjukskriven en längre tid ska få hjälp att komma tillbaka till sin arbetsplats. Företagshälsovården träder ofta in när arbetsgivaren inte har den kompetens eller tid som finns för att hjälpa den anställde med detta, exempelvis för att undersöka riskerna i arbetsmiljön och komma med förslag på förbättringar.  

Företagshälsovården kan också utföra läkarundersökningar, hälsokontroller, och hälsoundersökningar som omfattar hela personalen. För chefer tillhandahåller vi kurser inom organisation och ledarskap.

Istället för att ni ska behöva vända er till ett stort antal olika leverantörer av hälsotjänster kan vi erbjuda en helhetslösning för företagshälsovård i Täby. Bäst är att anlita oss löpande, istället för att köpa enstaka tjänster. Då kan vi arbeta med att kvalitetssäkra ert arbetsmiljöarbete över tid, och sannolikheten ökar också att insatser kan sättas in i tid, för att förhindra att anställda blir sjukskrivna.

Arbetsanpassning

Vi kan erbjuda hjälp med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering, där vi samarbetar med den anställde och Försäkringskassan. Vid en arbetsanpassning anpassas den anställdes arbetssituation efter hens förutsättningar. Det kan innebära nya hjälpmedel, förändringar i arbetsmiljön eller ändrade arbetsuppgifter. 

Arbetsinriktad rehabilitering kan bli aktuellt när en anställd kommer tillbaka till sin arbetsplats efter en längre tids sjukskrivning. Då kan vi bistå med arbetsanpassning, läkemedel eller psykologisk rådgivning. Det är viktigt att dessa åtgärder sätts in i tid, för ju längre sjukskrivningen varar, desto svårare blir det för den anställde att återgå i arbete. Bäst är om insatserna sätts in redan när varningstecknen syns, alltså innan den anställde blivit sjukskriven. 

Som arbetsgivare kan du söka pengar för arbetsplatsnära stöd, som ska göra det möjligt att förbättra den anställdes möjligheter att få kontakt med företagshälsovården i ett tidigt skede. Regeringen har anslagit medel för detta syfte, och stödet kan användas i flera situationer, bl.a. följande:

  • Upprepad korttidsfrånvaro
  • Risk för sjukskrivning
  • Ej klarlagd arbetsförmåga
  • Svårighet att börja arbeta igen efter sjukskrivning

Vi har lång erfarenhet av att erbjuda företagshälsovård i Täby, och kan planera och organisera planen och insatserna för den anställde, i samarbete med övriga aktörer.

Riktlinjer för företagshälsovård

Sveriges Företagshälsor, Karolinska Institutet och Sveriges Företagsläkarförening har tillsammans tagit fram riktlinjer för företagshälsovård. Riktlinjerna ska ge företagshälsan, och den som anlitar denna, ett forskningsbaserat och kvalitetssäkrat underlag och arbetssätt. Riktlinjerna ska också vara enkla att förstå och använda, för att underlätta samarbetet mellan företagshälsan och uppdragsgivare. Den myndighet som är ansvarig för riktlinjerna är Myndigheten för arbetsmiljökunskap.